La vida por delante. Producció Focus

DISTRIBUCIÓ D’ESPECTACLES

Les produccions de FOCUS són un referent dins els grans festivals i els circuits escènics.

C. Àvila, 149-155 08018 Barcelona

Tel. 93 309 75 38 // Fax. 93 485 15 12